BCF Dalarna träffades fysiskt och digitalt på årsmötet

Publicerad 24 mars 2021

164362162_272197637694628_2366669924575126918_n.jpg

BCF Dalarna träffades fysiskt och digitalt på årsmötet

Bröstcancerföreningen Dalarna hade sitt första digitala årsmöte söndagen den

21 mars 2021. Ett tiotal medlemmar hade anslutit sig till mötet via dator och

några personer från styrelsen fanns fysiskt på plats för att delta i årsmötet.

Vi konstaterade att tekniken fungerade bra.

Coronapandemin har i hög grad påverkat och präglat verksamheten. Vi har inte

kunnat haft de planerade fysiska träffarna under året. Däremot har styrelsen

varit mycket aktiva enligt verksamhetsberättelsen för 2020 som också finns på

hemsidan.

Till ny ordförande valdes Maria Rundell då Monica Gabrielsson avsagt sig

ordförandeskapet. Ny kassör blir Monika Wallin Pettersson efter

Susanna Sundberg som varit föreningens kassör i många år.

Övriga ledamöter är: Helén Ors-Hedman, Britt Hedberg-Maritz,

Anna Zetterström.

Medhjälpare: Lena Larsson, Birgitta Andersson.

Webbansvarig: Renata Romanczukiewicz.

Revisor: Ingrid Eriksson, suppleant: Lena Larsson

I år fyller föreningen 40 år och det firas med en utbildningsserie med Professor

László Tabár som också varit med och bidragit ekonomiskt så föreningen kunde

starta. Medlemmarnas 40-årsfest är framflyttat till nästa år då vi hoppas att vi

åter kan träffas och umgås.

Alla fyra delar av utbildningen kommer att läggas upp på hemsidan.

Övriga bröstcancerföreningar i Sverige har också varit inbjudna att delta i de digitala

föreläsningarna. Planen är också att vi fortsätter jobba för att vården

förbättras och håller hög kvalitet i Dalarna.

Om möjligt planerar vi någon fysisk träff till hösten för medlemmarna.

Styrelsen tackade avgående ordförande och kassör för välutfört arbete under

flera år i BCF Dalarna. Styrelsen tackar även andra som på olika sätt arbetar

och stöder Bröstcancerföreningen Dalarna.

Vi har ett intressant och spännande år framför oss. Det blir vad vi gör det till.

Styrelsen sänder sina varmaste hälsningar till alla som inte kunde delta på

årsmötet.

Skrivet av Maria Rundell

Styrelsemöte 20210321 copy.jpg

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem