FÖR KÄNNEDOM OM LYMFTERAPEUTER I DALARNA

Svenska Ödemförbundet (SÖF)

Publicerad 19 september 2021

SÖF 2.jpg

Dalarna har tre lymfterapeuter i dagsläget. En lymfterapeut i Mora, två i Falun, i oktober/november månad får Avesta också en lymfterapeut som börjar ta emot patienter på lasarettet. Det behövs en remiss från vårdcentralen för att få komma till en lymfterapeut. 

Har du en onaturlig svullnad? Då kanske du har lymfödem eller annat kroniskt ödem. Lymfödem uppkommer när lymfsystemet inte fungerar som det ska. Det kan vara skador eller förträngningar av vissa lymfkärl som gör att lymfvätska läcker ut i vävnaden och orsakar svullnad. Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret.

Kontakta din vårdcentral om du misstänker lymfödem och behöver hjälp med att minska svullnaden och besvären. 

Tips på att tänka lymfo-logiskt : Djupandning, fysisk aktivitet, manuell lymfdränage/självlymfdränage, kompression, hudvård.

Läs mer på: www.svenskaodemforbundet.se

SÖF.jpg

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem