#gemigtid – ett upprop för att fler kvinnor med spridd bröstcancer ska få mer tid att leva

Under de senaste åren har forskningen gjort fantastiska framsteg. I dag finns nya målinriktade läkemedel som kan hjälpa kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer att leva ett längre liv. Men behandlingen når inte alla.

Publicerad 23 november 2021

uppdaterad 26 april 2023

gemigtid.nu_logga
gemigtid.nu-ett-initiativ-av-bröstcancerförbundet-och-pfizer

Bröstcancerförbundets nya kartläggning visar att endast fyra av tio kvinnor med den vanligaste formen av spridd bröstcancer behandlas i linje med aktuell forskning – och tillgången till rekommenderad behandling varierar kraftigt beroende på var i landet du bor. 

Det här är helt oacceptabelt. Därför lanserar vi nu uppropet #gemigtid, för att alla med spridd bröstcancer ska ha rätt till bästa möjliga behandling och få mer tid att leva.

Ta ställning mot den ojämlika vården. Skriv under på gemigtid.nu

unnamed

Skriv under uppropet på gemigtid.nu

Ju fler som tar ställning, desto större är möjligheten att vi tillsammans kan få socialminister Lena Hallengren och landets regionpolitiker att ta större ansvar – så att alla kvinnor med spridd bröstcancer får tillgång till bästa möjliga behandling. Skriv under uppropet på gemigtid.nu

unnamed

unnamed

Bostadsort ska inte avgöra möjligheten till behandling

Varje år får 1 500 kvinnor i Sveriges samma ofattbara besked – att cancern har spridit sig från tumören i bröstet till andra delar av kroppen, och att tillståndet inte längre går att bota. Men möjligheterna till behandling ser väldigt olika ut över landet. Läs mer på gemigtid.nu

Alla med spridd bröstcancer ska ha rätt till bästa möjliga behandling och få mer tid att leva.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem