HAR DU SYNPUNKTER PÅ VÅRDEN I DALARNA?

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare.

Publicerad 19 september 2021

Synpunkter på vården 2021.jpg

Om du varit med om något som du inte är nöjd med kan du vända dig till patientnämnden på Region Dalarna.  Du kan alltid ringa och rådgöra med patientnämnden, de hjälper också till om du behöver hjälp att formulera en skriftlig anmälan. Om du vill kan du vara anonym. 

Patientnämnden hjälper bl a till att föra fram dina synpunkter och klagomål till vårdgivare och ser till att de blir besvarade. De ger också information som kan behövas för att du ska kunna ta tillvara dina intressen i vården. 

Patientnämndens personal är neutrala och har tystnadsplikt och följer de sekretessregler som gäller för hälso-och sjukvårdspersonal. 

Dina synpunkter kan bidra till att vården blir bättre och säkrare. 

Olika sätt att kontakta Patientnämndsförvaltningen:

Telefon: 023-49 01 00 - alla dagar mellan kl. 06.00--22.00 utom storhelger.

E-post: patientnamnden@regiondalarna.se

Adress: Vasagatan 27, Box 712, 791 29  FALUN

Anmälan kan också göras via 1177.se

Dina uppgifter blir sekretesskyddade om du använder Vårdguidens e-tjänst som du hittar på regiondalarna.se

Infobroschyr_HAR DU SYNPUNKTER PÅ VÅRDEN I DALARNA?

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem