Välkommen till Föreläsning den 16 oktober!

Patient och Närstående Rådet Dalarna bjuder in till föreläsning den 16/10 KL 17 - 20! Tema: Sena komplikationer efter cancerbehandling. Ge ökade kunskaper kring cancer rehabilitering. Föreläsare: Johan Ahlgren, onkolog och chef för Regionala cancer centrum Mellansverige

Publicerad 22 september 2023

uppdaterad 15 oktober 2023

Relationer

Cancerrehabilitering

PATIENT OCH NÄRSTÅENDERÅDET DALARNA BJUDER IN TILL FÖRELÄSNINGSSERIE

Under 2023 erbjuds 5 föreläsningar för dig som drabbats av cancer och/eller är närstående och är i behov av att öka kunskapen kring din/er cancerrehabilitering.

Vårdpersonal är givetvis också välkomna.

FÖRELÄSNING -16 Oktober

Sena komplikationer efter cancerbehandling

Föreläsare: Johan Ahlgren
Onkolog och chef för Regionala cancercentrum Mellansverige

Plats: Stora föreläsningssalen Falu Lasarett, bakom biblioteket

Alternativt:

  • via länk från vårdcentralen i Älvdalen där personal kommer att finnas på plats.
  • via Teams på din dator hemma

Tid: 17:00 – 20:00

Anmälan sker till cancerrehabilitering@gmail.com

För länk till Teams + fika planering

Meddela i anmälan om du kommer vara på plats i Falun, på någon vårdcentral eller vill delta via Teams.

( Håll utkik för fler datum och spännande teman )

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem