Välkommen till Föreläsning Cancerrahabilitering!

Region Dalarna och Patient och närståenderådet bjuder in till gratis föreläsningar. Måndag den 25/3 kl.17 - 20 Anmälan: cancerrehabilitering.dalarna@regiondalarna.se

Måndag 25 Mar 2024

17:00 - 20:00
Arrangör: Region Dalarna och Patient och närståenderådet
Rehabilitering

Föreläsning cancerrehabilitering

Region Dalarna och Patient och närståenderådet (PNR) bjuder in till gratis föreläsningar.

Måndag 25 mars 17.00-20.00

Tema: Sex och samlevnad under och efter cancer Vad händer med min kropp och själ under och efter cancerbehandling och vilka hjälpmedel finns? Föreläsare kurator och sexolog Arnela Ibrakovic

Föreläsningarna sker på Falu lasarett stora föreläsningssalen (bakom biblioteket), digitalt via Teams eller via länk från Älvdalens vårdcentral

Anmälan:

cancerrehabilitering.dalarna@regiondalarna.se

Meddela i anmälan om du kommer vara på plats i Falun, på Älvdalens vårdcentral eller delta via Teams. Länk för digital närvaro skickas Ut samma dag. Fler föreläsningar kommer under våren.

REGION

DALARNA

Anmälan

Registrerar din anmälan
Bli medlem

Bli medlem

Om oss

Om oss