Om oss

Bröstcancerföreningen Dalarna

 • Bröstcancerföreningen Dalarna är en ideell patientförening som bildades 1981 och har 340 stycken medlemmar.​

Vi vill:

 • Ordna intressanta och givande medlemsträffar.​
 • Finnas som stöd för medlemmar både män och kvinnor. ​
 • Jobba hälsofrämjande och för människors välbefinnande.​
 • Aktivera fler medlemmar. ​
 • Värva nya medlemmar. ​
 • Att fler kan lära sig hantera våra olika sociala medier.​
 • Delta mer aktivt i olika råd och grupper.​
 • Bjuda in föreläsare kring Bröstcancer forskning.​

Bröstcancerförbundet

 • Till Bröstcancerförbundet är de lokala bröstcancerföreningarna anslutna.
  Det finns 32 st medlemsföreningar och ca 11.000 medlemmar.
 • Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både forskning och medlemmar. ​
 • Bröstcancerförbundet och Bröstcancerföreningarna arbetar med gemensamma övergripande frågor och dess genomslag. ​
Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem