Verksamheten

Områden som vi arbetar för:   

  • Vi värnar om ett gott samarbete med sjukvården och med våra regionala politiker. ​
  • Vi erbjuder samtalsstöd till våra medlemmar via våra stödpersoner.​
  • Vi erbjuder medlemsträffar, aktiviteter, engagerar oss i Rosa oktober, deltar i olika råd t.ex. PNR, Patient – och närståenderådet m.m.​
  • Vi kommer hålla oss fortsatt uppdaterade när det gäller forskning och nya behandlingsmetoder m.m. ​

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem